Obsah

Hostišovské noviny

Redakční rada:

Ing. Martina Mikšaníková, Michaela Nováková, Aneta Tománková, Markéta Němcová, Lukáš Konečný

Uzávěrka prvního čísla:  10. 3. 2024

Uzávěrka druhého čísla: 9. 6. 2024

Uzavěrka třetího čísla: 8. 9. 2024

Uzávěrka čtvrtého čísla: 8. 12. 2024

 

Vaše články, náměty, nápady a připomínky můžete sdělit

  • členovi redakční rady
  • na Obecním úřadě Hostišová 
  • e-mailem na adresu ou@hostisova.cz - telefonicky na tel. 725 117 301

Stránka