Obsah

Zelená obec

Tím, že se naše obec zapojila do projektu „Zelená obec“, umožňuje občanům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií, čímž výrazně rozšiřuje svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.

 

Cílem projektu „Zelená obec“ je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů vysloužilých elektrospotřebičů. Ty obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je rtuť, olovo, kadmium, brómované zpomalovače hoření a další, ale také velké množství recyklovatelných a využitelných materiálů. Jedná se o další krok k našemu dlouhodobému cíli – snižovat zatížení životního prostředí.

 

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností mohou občané odkládat do boxu, který je umístěn u vchodu do obchodu na KD.

 

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.  

zelená obec