Obsah

Symboly obce

ZNAK OBCE

symbol

Znak obce - zelený štít se dvěma stříbrnými hrozny na překřížených úponcích nad zlatou osmihrotou hvězdou - byl udělen Parlamentem České republiky dne 16. září 1994.

Zelená barva štítu symbolizuje zemědělský charakter obce. Základem pro vytvoření znaku byl motiv vinného hroznu z nejstaršího dochovaného pečetidla obce spolu s osmihrotou hvězdou zdůrazňující nejstarší období vlády mocných Šternberků.

PRAPOR OBCE

symbol

Prapor obce je popisován jako zelený list se žlutou osmicípou hvězdou uprostřed. Z páté a osmé dvanáctiny žerďového a vlajícího okraje vycházejí dva vodorovné, třikrát lomené pruhy tak, že se vrcholem druhého, pravoúhlého lomu dotýkají středů horního a dolního okraje listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Prapor byl schválen Parlamentem ČR 25. 2. 2002.

Znak i prapor byly dne 2. 7. 2002 slavnostně posvěceny P. Janem Vavřincem Černým.