Obsah

Základní informace

Kontaktní a identifikační údaje

Oficiální název: Obec Hostišová                              (ukázat na mapě)

Kraj/okres: Zlínský/Zlín

Přidružené části: ne

Adresa: Hostišová 100, 763 01 Mysločovice

Telefon: 577 121 089, 577 121 601

Fax: ne

E-mail: ou@hostisova.czpodatelna@hostisova.czstarosta@hostisova.cz

IČ: 00568562

Číslo účtu ČS: 1400580379/0800 

Číslo účtu ČNB: 94-1112661/0710

ID datové schránky: 5hsbkyq

Přejít na: Orgány obce, kontakty

 

Statistické údaje

Počet částí: 1

Katastrální výměra: 265 ha

Nadmořská výška: 308 m n. m.

Počet obyvatel: 543 k 1. 1. 2024

Průměrný věk: 37,8

Pošta: ne

Zdravotnické zařízení: ne

Policie: ne

Škola: ne

Vodovod: ano

Plynofikace: ne

Kanalizace: ano

ČOV: ne

 

 

Občanské vybavení

Školství a výchova
Tato zařízení se v Hostišové nenacházejí, děti navštěvují ZŠ a MŠ v Mysločovicích.

Kultura

 • kulturní dům se společenským sálem pro 150 osob

 • knihovna (v objektu hasičské zbrojnice)

 • obřadní síň (v objektu kultur. domu)

V obci se nachází malá kaplička, která je občasně využívána pro konání náboženských obřadů, mše jsou slouženy třikrát do roka: 2. května prosebná, 2. července přímluvná (pouť, tzv. "Náš svátek"), 2. září děkovná.

Tělovýchova a sport

 • koupaliště

 • hřiště

 • tenisové kurty

Sportovní zařízení jsou umístěna u kulturního domu, jsou však plošně značně redukována.

Maloobchodní zařízení

 • Smíšené zboží (v kulturním domě)


Místní hospodářství a služby

 • kadeřnictví

 • hasičská zbrojnice

 • do obce dojíždí pedikérka a kosmetička

 • pohostinství

Více zde: Firmy a podnikatelé


Správa řízení

 • Obecní úřad je ve víceúčelovém objektu kulturního domu, zařízení plně vyhovující.


Výstavba nové občanské vybavenosti a její opodstatněnost bude závislá na společenské poptávce, finančních možnostech a místních aktivitách.