Obsah

Dětské divadlo

Od roku 2002 funguje na Hostišové dětské divadlo. Děti tak obnovily po téměř 50 letech na Hostišové ochotnické divadlo. Hraje se nejen pro místní, ale také pro okolní obce, školy a školky.  Soubor několikrát hostoval ve Fryštáku na Putování pohádkou pořádaného občanským sdružením Věneček. Děti vystupují také při vítání občánků, besedách s důchodci, oslavách osvobození obce a na Den matek.

Krkonošská pohádka 12. 5. 2013 (Den matek)

děti

Fotografie

O neposlušných kůzlátkách, O Rumcajzovi a Mance a O pejskovi a kočičce 8. 5. 2011 (Den matek)

Fotografie

Článek v Hostišovských novinách

 

Švec a čert - 10. 4. 2010

Další fotografie 

Představení na Den matek 9. 5. 2010

 

Honza v zakletém zámku - premiéra 7. 3. 2009

Vítání občánků 2008

Komárkova ženitba - premiéra 8. 5. 2005

Prodaná nevěsta - premiéra 9. 5. 2004

Hastrmanův kožich

 

Dospělí si zahráli v roce 2006 Baladu pro banditu - fotografie