Obsah

Svoz odpadu

Svoz komunálního odpadu

zajišťují Technické služby Otrokovice, tel. 577 927 997. Svoz probíhá vždy v pátek v sudém týdnu. Popelnice si občané pořizují vlastní (120 nebo 240 l), je možno zakoupit na OÚ - plastová popelnice o objemu 120 l stojí 650,- Kč, plechová o objemu 120 l stojí 920,- Kč.

Sběr zhodnotitelného odpadu

zajišťují Technické služby Otrokovice, tel. 577 927 997. V obci (plocha vedle skladu nářadí na "Nedbálkovém", u KD, u zastávky, Písky a Dolňák) jsou umístěny kontejnery na PET láhve, barevné sklo a papír vč. obalů Tetra Pack. Svoz plastu probíhá každé pondělí, svoz papíru pak každý sudý pátek.

odpad

Sběr nebezpečného odpadu

probíhá zpravidla 2x ročně, termín je vždy ohlášen.

Sběr bioodpadu

probíhá od října 2013 ve spolupráci s obcí Machová. V obci jsou umístěny dva šedé kontejnery - u autobusové točny a u kulturního domu. Patří sem veškerá zeleň a drobné větve do průměru 1 cm. V létě 2014 přibyl u KD také kontejner na větve. V zimním období jsou kontejnery uskladněny na Machové.

Kompostárna Machová

Sběr starého železa

zajišťuje SDH Hostišová 2x ročně.

Nádoba na elektroodpad a baterie

je umístěna u vchodu do obchodu. O projektu ZELENÁ OBEC se dozvíte více na stránkách www.zelenaobec.cz.

Kontejnery u zbrojnice

recyklaceTřídění odpadu

vtip