Obsah

Svoz odpadu

Svoz komunálního odpadu

zajišťují Technické služby Otrokovice, tel. 577 927 997. Svoz probíhá vždy v pátek v lichém týdnu. Popelnice si občané pořizují vlastní (120 nebo 240 l), je možno zakoupit na OÚ.

Sběr zhodnotitelného odpadu

zajišťují Technické služby Otrokovice, tel. 577 927 997. V obci (u KD, u telefonní budky, u zastávky, Písky a Dolňák) jsou umístěny kontejnery na PET láhve, barevné sklo a papír vč. obalů Tetra Pack. Vyváží se vždy ve čtvrtek v lichém týdnu.

odpad

Sběr nebezpečného odpadu

probíhá zpravidla 2x ročně, termín je vždy ohlášen.

Sběr bioodpadu

probíhá od října 2013 ve spolupráci s obcí Machová. V obci jsou umístěny dva šedé kontejnery - u autobusové točny a u kulturního domu. Patří sem veškerá zeleň a drobné větve do průměru 1 cm. V létě 2014 přibyl u KD také kontejner na větve. V zimním období jsou kontejnery uskladněny na Machové.

Kompostárna Machová

Sběr starého železa

zajišťuje SDH Hostišová 2x ročně.

Nádoba na elektroodpad a baterie

je umístěna u vchodu do obchodu. O projektu ZELENÁ OBEC se dozvíte více na stránkách www.zelenaobec.cz.

Kontejnery u zbrojnice

recyklaceTřídění odpadu

vtip