Obsah

Třídění odpadu

JAK NA ODPADY
třídění
Odpadový průvodce s praktickými "zelenými" radami pro každý den. Stáhněte kliknutím na název.

Méně obalů
Šetrné papírování
Kompostování
Nový život pro staré věci

ČÍM TOPÍTE, TO DÝCHÁTEtřídění

V letáčku se dozvíte, proč nespalovat doma odpad či jak správně topit, abyste minimalizovali znečišťování ovzduší. Stáhněte kliknutím na název.

PŘEDCHÁZEJ A RECYKLUJ
třídění
Prevence vzniku odpadů vede k úsporám surovin, energie i ke snížení emisí škodlivin.

   BIOODPADYtřídění

Informace pro širokou veřejnost. A o čem? No přeci o bioodpadech.

Zdroj: arnika.org

 

DALŠÍ INFORMACE O TŘÍDĚNÍ A RECYKLACI:

http://www.priroda.cz

http://www.jaktridit.cz/

http://www.branarecyklace.cz/

http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/kratce-o-trideni-odpadu

http://www.trideniodpadu.cz/trideniodpadu.cz/Home.html

 

TŘÍDĚNÍ JE HRA!

ZAHRAJ SI HRU EKONTÍCI

hra