Obsah

Ocenění

Vesnice roku

 

Vesnice roku 2010

Třetí účast obce Hostišová v soutěži Vesnice roku s letopočtem 2010 přinesla Ocenění za udržování tradičních duchovních hodnot.

 

Vesnice roku 2009: Osobnost roku

V soutěži Vesnice roku 2009 obdržela obec Ocenění za podporu a rozvíjení spolkové činnosti v obci. Osobností Programu obnovy venkova ve Zlínském kraji se stal Mgr. Michal Mynář.

 

Vesnice roku 2008: 3. místo v krajském kole

Obec Hostišová obsadila v krajském kole soutěže Vesnice roku 2008 krásné 3. místo. Získala ocenění Bílá stuha za činnost mládeže a Diplom za vzorné vedení obecní knihovny. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo 8. 8. v Lidečku. Byl oceněn i rodák pan Stanislav Kovář.

ocenění

O SOUTĚŽI VESNICE ROKU

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Soutěž  pořádají společně Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí, Ministerstvo pro místní rozvoj a od roku 2007 i Ministeerstvo zemědělství ČR , spoluvyhlašovateli je řada dalších institucí a spolků.

Více informací o soutěži na http://www.vesniceroku.cz