Obsah

Vyhlášky 

 

Obecně závazné vyhlášky obce a rozhodnutí obce

OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 21.06.2021

Obecně závazná vyhláška č. 3-2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hostišová 26.11.2019

Obecně závazná vyhláška č. 2-2019 o místním poplatku za psa 25.11.2019

Příloha č. 5 k OZV č. 1-2016 o místním poplatku za odpad 25.11.2019

Obecně závazná vyhláška č. 1-2007 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajišt 11.08.2007

Obecně závazná vyhláška č. 1-2006 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veř. prostranství a vymezení prostor pro volné pobíhání psů 23.02.2006

Obecně závazná vyhláška č. 1-2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Mysločovice 24.05.2019

Obecně závazná vyhláška č. 1-2016 o místním poplatku za komunální odpad 10.03.2016

Nařízení č. 1-2014, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje 01.02.2014

Archiv neplatných a zrušujících vyhlášek a rozhodnutí

Příloha č. 4 k OZV 1/2016 o místním poplatku za odpad 26.11.2019

Příloha č. 3 k OZV 1/2016 o místním poplatku za odpad 26.11.2019

Příloha č. 2 k OZV 1/2016 o místním poplatku za odpad 26.11.2019

Příloha č. 1 k OZV o místním poplatku za odpad 26.11.2019

OZV č. 2-2014 Stanovení školského obvodu MŠ Mysločovice 26.11.2019

OZV č. 1-2014 Stanovení školského obvodu ZŠ Mysločovice 26.11.2019

OZV č. 1-2010 o místním poplatku za psa 26.11.2019

OZV č. 1-2015 o stanovení systému sběru odpadů 26.11.2019

OZV č. 2-2018 zrušující školský obvod MŠ Mysločovice 26.11.2019

OZV 1-2018 zrušující školský obvod ZŠ Mysločovice 26.11.2019

Obecně závazná vyhláška č. 4-2012, kterou se zrušuje OZV č. 1-1995 o místních poplatcích 01.01.2013

Stránka