Obsah

Vyhlášky 

 

Obecně závazné vyhlášky obce a rozhodnutí obce

Příloha č. 4 k OZV č. 1-2016 o místním poplatku za komunální odpad 01.01.2019

Příloha č. 3 k OZV č. 1-2016 o místním poplatku za komunální odpad 01.01.2018

Příloha č. 2 k OZV č. 1-2013 o místním poplatku za komunální odpad 01.01.2017

Příloha č. 1 k OZV č. 1-2016 o místním poplatku za komunální odpad 10.03.2016

Obecně závazná vyhláška č. 1-2007 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajišt 11.08.2007

Obecně závazná vyhláška č. 1-2006 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veř. prostranství a vymezení prostor pro volné pobíhání psů 23.02.2006

Obecně závazná vyhláška č. 2-2018 zrušující školský obvod MŠ 01.01.2019

Obecně závazná vyhláška č. 2-2014, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy Mysločovice 15.02.2014

Obecně závazná vyhláška č. 1-2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Mysločovice 24.05.2019

Obecně závazná vyhláška č. 1-2018 zrušující školský obvod ZŠ 01.01.2019

Obecně závazná vyhláška č. 1-2016 o místním poplatku za komunální odpad 10.03.2016

Obecně závazná vyhláška č. 1-2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hostišová 01.02.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1-2014, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Mysločovice 15.02.2014

Obecně závazná vyhláška č. 1-2010 o místním poplatku za psa 01.01.2011

Nařízení č. 1-2014, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje 01.02.2014

Archiv neplatných a zrušujících vyhlášek a rozhodnutí

Obecně závazná vyhláška č. 4-2012, kterou se zrušuje OZV č. 1-1995 o místních poplatcích 01.01.2013

Obecně závazná vyhláška č. 3-2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2013

Obecně závazná vyhláška č. 3-2010 o místním poplatku za VHP 01.01.2011

Obecně závazná vyhláška č. 3-2005 o závazných částech změny č. 1 ÚPN SÚ Hostišová 03.09.2005

Obecně závazná vyhláška č. 2-2012 o místním poplatku za komunální odpad (příloha vyhlášky k nahlédnutí na obecním úřadě) 01.01.2013

Stránka