Obsah

Vyhlášky 

 

Obecně závazné vyhlášky obce a rozhodnutí obce

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce Hostišová o místním poplatku ze psů 15.12.2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce Hostišová o místním poplatku za obecní systém odpadového 15.12.2023

Obecně závazná vyhláška obce Hostišová o místním poplatku ze psů 16.12.2022

Obecně závazná vyhláška obce Hostišová o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 16.12.2022

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 - zrušující 16.11.2021

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 16.11.2021

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 - o nočním klidu 21.10.2021

OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 21.06.2021

Obecně závazná vyhláška č. 3-2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hostišová 26.11.2019

Obecně závazná vyhláška č. 2-2019 o místním poplatku za psa 25.11.2019

Příloha č. 5 k OZV č. 1-2016 o místním poplatku za odpad 25.11.2019

Obecně závazná vyhláška č. 1-2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Mysločovice 24.05.2019

Nařízení č. 1-2014, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje 01.02.2014

Archiv neplatných a zrušujících vyhlášek a rozhodnutí

Příloha č. 4 k OZV 1/2016 o místním poplatku za odpad 26.11.2019

Příloha č. 3 k OZV 1/2016 o místním poplatku za odpad 26.11.2019

Příloha č. 2 k OZV 1/2016 o místním poplatku za odpad 26.11.2019

Příloha č. 1 k OZV o místním poplatku za odpad 26.11.2019

OZV č. 2-2014 Stanovení školského obvodu MŠ Mysločovice 26.11.2019

OZV č. 1-2014 Stanovení školského obvodu ZŠ Mysločovice 26.11.2019

OZV č. 1-2010 o místním poplatku za psa 26.11.2019

Stránka