Obsah

Vyhlášky 

 

Archiv neplatných a zrušujících vyhlášek a rozhodnutí

OZV č. 1-2015 o stanovení systému sběru odpadů 26.11.2019

OZV č. 2-2018 zrušující školský obvod MŠ Mysločovice 26.11.2019

OZV 1-2018 zrušující školský obvod ZŠ Mysločovice 26.11.2019

Obecně závazná vyhláška č. 4-2012, kterou se zrušuje OZV č. 1-1995 o místních poplatcích 01.01.2013

Obecně závazná vyhláška č. 3-2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2013

Obecně závazná vyhláška č. 3-2010 o místním poplatku za VHP 01.01.2011

Obecně závazná vyhláška č. 3-2005 o závazných částech změny č. 1 ÚPN SÚ Hostišová 03.09.2005

Obecně závazná vyhláška č. 2-2012 o místním poplatku za komunální odpad (příloha vyhlášky k nahlédnutí na obecním úřadě) 01.01.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1-2012 (zrušení poplatku VHP) 01.01.2012

Obecně závazná vyhláška č. 1-2011 o místním poplatku za komunální odpad 01.01.2012

Nařízení 1-2012, kterým se ruší nařízení č. 1-2011 01.01.2012

Nařízení 1-2011 o zajištění zimní údržby místních komunikací 01.11.2011

Obecně závazná vyhláška č. 1-2007 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajišt 16.11.2021

Obecně závazná vyhláška č. 1-2006 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veř. prostranství a vymezení prostor pro volné pobíhání psů 16.11.2021

Obecně závazná vyhláška č. 1-2016 o místním poplatku za komunální odpad 16.11.2021

Stránka