Obsah

O občanském sdružení Horizont Hostišová (spolek Horizont Hostišová)

Občanské sdružení Horizont Hostišová je neziskové nevládní občanské sdružení ve smyslu    Zákona  č. 83/90 Sb. o sdružování občanů. Od roku 2016 je jeho oficiální název Horizont Hostišová, z.s.

Název: Horizont Hostišová, z.s.

Sídlo: Hostišová 61, 763 01

IČ: 22 66 84 54

Registrace MV ČR provedena: 29.8.2007 pod j.č. VS/1-1/68 575/07-R

    Posláním Horizontu Hostišová   (dále jen HH) je zachovat důležité krajinné prvky obce a jejího okolí, trvale usilovat o harmonické začlenění obce do okolní krajiny, popř. při zachování citlivého ekologického přístupu upravit vhodné lokality tak, aby mohly sloužit veřejnosti k aktivnímu odpočinku, kulturnímu a sportovnímu vyžití. Ve stejné míře se chce HH věnovat podpoře a realizaci kulturní a osvětové činnosti v obci Hostišová a okolí a přispívat tak aktivně k harmonickému rozvoji společenství obce.