Obsah

Z historie knihovny

Místní  knihovna v Hostišové patří do sítě knihoven, které zajišťují knihovnické a informační služby místním občanům. Knihovna byla od roku 1968 do roku 2000 součástí Knihovnického střediska Otrokovice a knihovnické služby poskytovala za pomocí metodického vedení Městské knihovny Otrokovice. V roce 2000 došlo k rozpadu Knihovnického střediska a od roku 2001 je knihovna výhradně majetkem obce, která je také jejím zřizovatelem. Metodická pomoc je této knihovně zajišťována z regionálních služeb Krajské knihovny Františka Bartoše Zlín a Městskou knihovnou Otrokovice. Přestože se jedná o malou knihovnu, je důležitou součástí kultury v obci.

Od roku 2004 nabízí čtenářům veřejně přístupný internet (2 internetová místa).

V roce 2008 začala knihovna využívat knihovnický program KpWinSQL ke spokojenosti všech svých čtenářů.
PICT0123PICT0124PICT0125 Knihovna