Obsah

Dotace a dary z rozpočtu obce

(Poskytování veřejné finanční podpory)

Individuální dotace 

Do 50.000,- Kč schvaluje starostka obce, nad 50.000,- Kč schvaluje ZO na základě žádosti – vyhrazená pravomoc.

a) Právnická osoba

  1. Žádost
  2. Smlouva

 

b) Fyzická osoba

  1. Žádost
  2. Smlouva

 

Dary 

Do 20.000,- Kč schvaluje starostka obce, nad 20.000,- Kč ZO na základě žádosti nebo vlastním usnesením - vyhrazená pravomoc.

Žádost o poskytnutí daru

 

Poskytování příspěvku na školné MŠ

Schvaluje starostka obce v souladu s pravidly schválenými ZO.

  1. Úprava pravidel poskytování příspěvku na školné MŠ dle § 10c odst. (2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Žádost o příspěvek na školné MŠ

 

Poskytování příspěvku na výstavbu rodinných domů 

Schvaluje starostka obce v souladu s pravidly schválenými ZO.

  1. Směrnice
  2. Žádost o příspěvek

Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory nad 50.000,- Kč

Smlouva SDH 2016