Obsah

Potřebuji vyřídit

Platba místních poplatků 2021

Pro rok 2021 činí místni poplatky

  • za odpad 450,- Kč/osoba/rok
  • za psa 100,- Kč/rok, 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož majitele

Místní poplatky jsou splatné k 31. 3. 2021.

Úhradu můžete provést

1) HOTOVĚ na obecním úřadě (úřední hodiny)

2) PŘEVODEM na účet obce - číslo účtu 1400580379/0800, variabilní symbol 1340xxx (kde xxx představuje číslo popisné).

Úřední hodiny