Obsah

Potřebuji vyřídit

Žádost o vydání voličského průkazu

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021.

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu ke stažení zde:

Žádost o vydání voličského průkazu (1.07 MB)

 

  • Konec lhůty pro zaslání žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky je dle § 6a odst. 2 zákona o volbách do PS PČR pátek 1. října 2021.
  • Konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu je dle § 6a odst. 2 zákona o volbách do PS PČR středa 6. října 2021 do 16:00 hodin.

Písemnou žádost doručujte na adresu: Obecní úřad Hostišová, Hostišová - Horňák 100, 763 01 Mysločovice

ID datové schránky: 5hsbkyq

Platba místních poplatků 2021

Pro rok 2021 činí místni poplatky

  • za odpad 450,- Kč/osoba/rok
  • za psa 100,- Kč/rok, 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož majitele

Místní poplatky jsou splatné k 31. 3. 2021.

Úhradu můžete provést

1) HOTOVĚ na obecním úřadě (úřední hodiny)

2) PŘEVODEM na účet obce - číslo účtu 1400580379/0800, variabilní symbol 1340xxx (kde xxx představuje číslo popisné).

Úřední hodiny