Obsah

Potřebuji vyřídit

Platba místních poplatků 2022

Od pondělí 10. 1. 2022 lze na OÚ Hostišová platit místní poplatky za svoz komunálního odpadu a za psy. Datum splatnosti poplatků je 31. 3. 2022.

1.) Poplatek za psy:

  • výše poplatku zůstává stejná jako v předchozím roce, tj. 100,- Kč za psa a 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož majitele

2.) Poplatek za svoz komunálního odpadu:

  • výše poplatku na rok 2022 činí 500,- Kč/osoba
  • občané, kteří mají nárok na slevu díky zapojení do systému MESOH a získání ekobodů, si můžou výši poplatku ověřit:
    • ve svém odpadovém účtě na webu mojeodpadky.cz
    • na obecním úřadě (osobně, telefonicky, emailem)
  • každá domácnost má nárok na jednu známku na popelnici zdarma. Za druhou a každou další známku navíc se platí 12,- Kč.

3.) Způsob platby poplatků:

  • hotově na obecním úřadě v úředních hodinách (Pondělí 8-17 hod., Středa 8-16 hod.)
  • převodem na účet obce. Číslo účtu: 1400580379/0800. Variabilní symbol: 1345xxx, kde xxx = číslo popisné. Upozorňujeme občany, že v případě platby přes účet je nutné si předem ověřit výši poplatku kvůli případným slevám (způsoby viz výše), a zároveň je nutné si následně vyzvednout známku na popelnici osobně na obecním úřadě.