Obsah

Památky v obci

Kaple Navštívení Panny Marie

Uprostřed obce stojí malá kaplička zbudovaná roku 1869 na místě původní zvonice, což dokládá mapa prvního josefínského mapování z let 1764 - 1783.

V roce 1866 se příchodem Prajzů na Hostišovu v tzv. prajzskou válku rozmohla zlá nemoc cholera. Umíralo mnoho lidí, vymřely i celé rodiny. Podle ústního podání přišlo na Hostišovou deset Prajzů a po jejich odchodu se tato nemoc rozšířila. Lidé prosili Boha o zastavení šířící se nemoci a byli vyslyšeni. Z vděčnosti postavili uprostřed obce kapličku, jako patronku si zvolili Pannu Marii.

Uvnitř kaple nad oltářem visí obraz Navštívení Panny Marie namalovaný Františkem Zedníkem ze Zlína roku 1869. Po stranách oltáře stojí sochy sv. Josefa a sv. Antonína. Během roku se slouží tři mše svaté:

2. května - mše prosebná; občané prosí za odvrácení všeho zlého a za úrodu, 

2. července - mše přímluvná; pouť - tzv. Náš svátek,

2. září - mše děkovná; přítomní děkují za úrodu a šťastné prožití roku.

V roce 2009, 140 let od svého vzniku, dostala kaplička nový zvon, v pořadí čtvrtý. Poprvé se rozezněl na Náš svátek 2. července. Zvon ulila firma Josef Tkadlec z Halenkova. Váží 58 kg a v průměru měří 45 cm, ladění a2. Více o kapli a jejích zvonech v Hostišovských novinách č. 2/2009.

Fotografie ze svěcení zvonu

kaple

Barokní kříž

Kamenný barokní kříž z hrubozrnného pískovce nechal postavit v roce 1756 Jakub Polášek, zdejší obyvatel. Jedná se o památku zapsanou v seznamu kulturních památek ČR pod č. 1909. Kříž nese nápis s chronogramem: PANE RVCE NASSE SKLADAME, RACZ SPASIT NAS. Velká písmena jsou římské číslice roku zhotovení (MDCCLVI).

kříž

Památníky

Památník rumunských vojáků

Při osvobozování obce v květnu 1945 položilo své životy šest rumunských vojáků. Byli pohřbeni na okraji obce ve společném hrobě a později jim zde byl postaven památník. 16. 12. 1948 byla těla exhumována a znovu pohřbena na ústředním hřbitově v Brně.

památník

Památník partyzána Metoděje Ponížila

Rovněž v době osvobozování, a to 5. 5. 1945, padl ve věku dvaceti devíti let partyzán Metoděj Ponížil. 8. 5. byl za velké účasti zdejších občanů i obyvatel okolních vesnic pohřben uprostřed obce. Jeho tělo bylo na žádost manželky a pozůstalých exhumováno 25. 4. 1948 a pohřbeno v jeho rodné obci - Kostelci u Holešova.

památník

Památník Clay - Eva

Paradesantní skupina Clay z příslušníků čs. zahraničního vojska ve Velké Británii ve složení Antonín Bartoš - velitel, Jiří Štokman - šifrant, Čestmír Šikola - radiotelegrafista, měla rozhodující podíl na přípravách povstání na východní Moravě. V noci z 12. na 13. dubna 1944 seskočili na území našeho katastru v prostoru Trnovce a přesunuli se do Bystřice pod Hostýnem, odkud  řídili zpravodajský a vojenský odboj od Břeclavi až k Ostravě. Výsadek Clay se svou vysílačkou Eva předal řídícímu centru v Londýně přes 800 depeší a přijal na 300 pokynů. Dokázali pracovat až do konce války.                                   

Více informací o paraskupině Clay-Eva naleznete na www.clay-eva.cz

Autorem myšlenky zhotovení památníku i jeho realizace byl místní kameník pan Jiří Karlík. Památník byl odhalen 6. 5. 2005.

památník