Obsah

Výsledky dotazníkového šetření

Možnost vyplnit dotazník přes internet využilo celkem 24 občanů. Vyhodnocení jejich odpovědí můžete zobrazit v následujícím dokumentu:

Vyhodnocení dotazníku - internet

 

Kompletní vyhodnocení dotazníků vč. vyplněných přes internet

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - OBČANÉ