Obsah

Sportovní klub Hostišová

Na základě ustavující schůze došlo k vytvoření spolku SK Hostišová. Předsedou spolku byl zvolen Jakub Blažek. Tento spolek byl zapsán dne 15. 3. 2024 do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Účelem spolku je podpora sportovní aktivity dětí a mládeže v obci Hostišová.

Ve spolupráci s obecním úřadem budeme usilovat o vybudování multifunkčního sportovně kulturního areálu Hostišová. Aktivní pohyb dětí a mládeže je potřebný pro jejich zdravý tělesný růst a psychický vývoj, poskytnutí smysluplné činnosti , pocitu sounáležitosti s okolím, navození pocitu bezpečí.

Cílem naší podpory je podnít u dětí a mládeže zájem o sport, vypěstovat v nich potřebu sportovat jako samozřejmou součást životního stylu. Nabídnout jim smysluplnou činnost a zároveň jim umožnit rozvíjet své schopnosti a dovednosti ve známém prostředí. Organizovaný a neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity jsou určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk. Budeme se snažit o vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností sportovního vyžití a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce. 

 

Do spolku Sportovní klub Hostišová uvítáme děti i dospělé. Zájemci se můžou přihlásit na obecním úřadě nebo na telefonních číslech: 723 099 923, 733 604 354.