Obsah

Sbor dobrovolných hasičů Hostišová


Sbor dobrovolných hasičů byl založen v obci Hostišová v roce 1936. První přípravná schůze se konala 11. června 1936 a byl zvolen přípravný výbor. Ustavující schůze se konala 28. června 1936. První zvolený výbor sestával z těchto členů: Josef Zapletal č. 12, Václav Zapletal č. 13, Ludvík Hořčica č. 46, František Němec č. 17, Karel Šesták č. 49, Josef Zapletal č. 16, František Fryštacký č. 24, Josef Juřena č. 25, Josef Hradil č. 36 a Václav Juřena č. 23.
Prvním úkolem sboru bylo opatření stříkačky, výzbroje a výstroje. Stříkačka byla zakoupena u firmy Stratílek za 28 300 korun.

Ještě než se mohla činnost sboru plně rozvinout, přišla II. světová válka a utlumení činnosti. Činnost se vyvíjela jen držením žňových hlídek. Po osvobození se hlavní pozornost zaměřila zejména na výstavbu požární zbrojnice. Stavba byla ukončena na podzim roku 1947. Tak se utvořily podmínky pro řádné uložení výzbroje a výstroje a byl učiněn základní krok pro rozvinutí činnosti a výcviku požárního družstva. S rozvíjející se aktivní činností vznikl problém místnosti ke zbrojnici. Stavba začala v roce 1973 a do užívání byla předána roku 1978. Požární technika byla doplněna o stříkačku PPS 8 a tříkačku PS 12.

Od svého založení zasahovalo požární družstvo při požárech v obci roku 1945 (Jakubíček), 1950 (Fryštacký a Hořčica), 1969 (JZD), 1973 (Pospíšil), 1994 (Šesták), při požárech lesa, stohů a pomáhalo zdolávat požáry v Mysločovicích a Lhotce. Zasahovalo také při povodních.