Obsah

Hlášení místním rozhlasem

Zastupitelstvo obce stanovilo s účinností dne 25. 1. 2012 pravidla pro hlášení místním rozhlasem:

a) Komerční hlášení v řádném čase (úřední hodiny)         50 Kč

b) Komerční hlášení v mimořádném čase                        150 Kč

c) Nekomerční hlášení - nezpoplatněno

 

Text hlášení zasílejte nejlépe e-mailem na adresu ou@hostisova.cz nebo starosta@hostisova.cz.

Hlášení je provedeno v nejbližším možném termínu po uhrazení poplatku.