Obsah

 

 

logogg

Název projektu: Sběrné místo Hostišová

Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011539

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu Sběrné místo Hostišová je zvýšení podílu materiálového využití odpadů. Dosažením cíle se chce obec podílet na zlepšování životního prostředí a zároveň vychází z cílů plánu odpadového hospodářství České republiky a Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016-2025. Aby mohly být stanovené cíle naplňovány, je nezbytné podporovat a šířit osvětu v oblasti třídění odpadů, ale také rozšiřovat sběrná místa a systémy pro separaci odpadů a přibližovat se tak producentům. Projekt je zaměřen na systémy pro oddělený sběr komunálního odpadu. Jedná se o sběr plastů, papíru, skla, kovů, jedlých olejů a BRKO. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich třídění o 88,630 t/rok.

Celkové způsobilé výdaje: 751 326,51 Kč

Dotace EU: 638 627,53 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 112 698,98 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 8.2. 2021

Datum plánovaného ukončení projektu: 30.4.2022

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Obec Hostišová

Dotace 2022

Projekt Čištění odpadních vod Hostišová

Částka: 305.000,- Kč

Poskytovatel: Zlínský kraj

Dotace 2021

Modernizace komunikace Pod kaplí II a opěrná zeď Pod kaplí

Částka: 667.000,- Kč

Poskytovatel: Zlínský kraj

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Částka: 31.000,- Kč

Poskytovatel: MF ČR

Dotace 2020

Volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů

Částka: 47.000,- Kč

Poskytovatel: MF ČR

Dotace 2019

Odstranění stávajícího domu č. p. 25

Částka: 362.796,- Kč

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MMR

 

Změna č. 1 Územního plánu Hostišová

Částka: 88.000,-

Poskytovatel: Zlínský kraj

 

Volby do Evropského parlamentu

Částka: 29.000,- 

Poskytovatel: MF ČR

Dotace 2018

volby

Volby do zastupitelstev obcí
Částka: 30.000,- 
Poskytovatel: MF ČR

Okolí kaple Hostišovádotace
Částka: 300.000,-
Poskytovatel: Zlínský kraj

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republikylogo
Částka: 25.000,-
Poskytovatel: MF ČR
 
Hostišová - rekonstrukce pomníku obětem světových válekdotace
Částka: 308.000,-

Poskytovatel: MO ČR

Volba prezidenta České republikydotace
Částka: 26.000,-
Poskytovatel: MF ČR

Pilotní projekt - čištění odpadních vod z RD a obecního úřadu v JV části obce Hostišovádotace
Částka: 4.415.326,-
Poskytovatel: SFŽP ČR

Částka: 551.000,- 
Poskytovatel: Zlínský kraj

Dotace 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republikydotace
Částka: 25.000,-
Poskytovatel: MF ČR

Dotace 2016

Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro JSDHO
Částka: 290.169,-dotace
Poskytovatel: Zlínský kraj

Částka: 435.297,50
Poskytovatel: MV ČR

Obnova MK Hostišová - lokalita Strážnádotace
Částka: 371.894,-
Poskytovatel: MMR ČR

Částka: 100.000,-
Poskytovatel: Zlínský kraj
 

Volby do zastupitelstva Zlínského krajedotace
Částka: 24.000,-
Poskytovatel: MF ČR

Stavební úpravy v sále kulturního domu Hostišovádotace
Částka: 409.000,-
Poskytovatel: Zlínský kraj

Dotace 2015

Společné řešení biologicky rozložitelného odpadu obcí Hostišová, Mysločovice a Sazovice.dotace
Částka: 1.785.439,45
Poskytovatel: EU - FS

Částka: 105.025,85 
Poskytovatel: SFŽP ČR

Modernizace garáží hasičské zbrojnicedotace
Částka: 117.336,-
Poskytovatel: Zlínský kraj

Rekonstrukce MK Hostišová, Pod kaplí - úprava nebezpečného úsekudotace
Částka: 449.000,-
Poskytovatel: Zlínský kraj

Vybudování vyrozumívacího a varovacího systémudotace
Částka: 210.000,-
Poskytovatel: Zlínský kraj

Dotace 2014

Volby do Evropského parlamentu  dotace
Částka: 23.000,-
Poskytovatel:  MF ČR

Modernizace chodníku - odstranění nebezpečného úseku k autobusové točně
Částka: 224.000,-dotace
Poskytovatel: Zlínský kraj

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČRdotace
Částka: 32.500,-
Poskytovatel: MF ČR

Dotace 2013

Volba prezidenta republikydotace
Částka: 27.200,-
Poskytovatel: MF ČR

Územní plándotace
Částka: 102.000,-
Poskytovatel: Zlínský kraj

Zkvalitnění automatizace knihovnydotace
Částka: 28.000,-
Poskytovatel: MK ČR

SDH - ochranné zásahové pracovní prostředkydotace
Částka: 53.000,-
Poskytovatel: Zlínský kraj

Zateplení kulturního domudotace
Částka: 648.959,36
Poskytovatel: EU - FS

Částka: 38.173,98
Poskytovatel: SFŽP ČR

Zateplení hasičské zbrojnicedotace
Částka: 275.256,99
Poskytovatel: EU - FS

Částka: 16.191,-
Poskytovatel: SFŽP ČR
 

Volby do PS Parlamentu ČRdotace
Částka: 27.100,-
Poskytovatel: MF ČR

Společensky účelné pracovní místodotace
Poskytovatel: ESF
Poskytovatel: MPSV ČR

Dotace 2012

Volby do zastupitelstev krajů  
Částka: 23. 200,- 
Poskytovatel:  Ministerstvo financí ČR

Volba prezidenta republiky   
Částka:  561,-
Poskytovatel:  Ministerstvo financí ČR

Dotace 2011

Evropský sociální fond - veřejně prospěšné práce

Dotace 2008 - 2010