Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN

Zastupitelstvo obce Hostišová vydalo Územní plán Hostišová formou opatření obecné povahy,  datum nabytí účinnosti dne 14. 2. 2014.

 

Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2014 - 2017

 

Územní plán Hostišová vydaný formou opatření obecné povahy je k dispozici:

  • na obci Hostišová (včetně dokladové části)
  • na Magistrátu města Zlína, stavebním úřadu
  • na Magistrátu města Zlína, oddělení územního plánování
  • na Krajském úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

 

Územní plán

Grafická část 1 Staženo: 74x

Grafická část 2 Staženo: 71x

Grafická část 3 Staženo: 48x

Grafická část 4 Staženo: 43x

Grafická část 5 Staženo: 51x

Grafická část 6 Staženo: 66x

Grafická část 7 Staženo: 38x

Grafická část 8 Staženo: 47x

Grafická část 9 Staženo: 37x

Grafická část 10 Staženo: 44x

Textová část - návrh Staženo: 50x

Textová část - odůvodnění Staženo: 43x

Stránka

  • 1