Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN

Zastupitelstvo obce Hostišová vydalo Územní plán Hostišová formou opatření obecné povahy,  datum nabytí účinnosti dne 14. 2. 2014.

 

Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2014 - 2017

 

Územní plán Hostišová vydaný formou opatření obecné povahy je k dispozici:

  • na obci Hostišová (včetně dokladové části)
  • na Magistrátu města Zlína, stavebním úřadu
  • na Magistrátu města Zlína, oddělení územního plánování
  • na Krajském úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

 

Územní plán

Grafická část 1 Staženo: 60x

Grafická část 2 Staženo: 54x

Grafická část 3 Staženo: 37x

Grafická část 4 Staženo: 34x

Grafická část 5 Staženo: 44x

Grafická část 6 Staženo: 56x

Grafická část 7 Staženo: 31x

Grafická část 8 Staženo: 40x

Grafická část 9 Staženo: 31x

Grafická část 10 Staženo: 36x

Textová část - návrh Staženo: 40x

Textová část - odůvodnění Staženo: 34x

Stránka

  • 1