Obsah

Co je program rozvoje a k čemu je dobrý

 

Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce.

Na základě poznání situace v obci a názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů v obci formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ.

 

rozvojNaším cílem bylo vytvoření dlouhodobé vize na 16 let a podrobnější rozpracování příštích sedmi let. Program podrobně zpracovává a zařazuje do jednotlivých let priority na základě šetření Vašich názorů včetně finanční analýzy získávání prostředků (z vlastních zdrojů, z dotací).

Váš názor byl proto pro nás základem pro vytvoření kvalitního dokumentu, který určil další vývoj obce dle Vašeho přání.

Tvorba programu rozvoje obce se skládá z několika postupových kroků, při nichž jsou vytvořeny jednotlivé části dokumentu.

Jak probíhala tvorba programu rozvoje - HARMONOGRAM

  • Zpracování analýzy (šetření obyvatel a srovnání s jinými obcemi) - do 30. 3. 2013
  • Veřejné projednání s občany - 25. dubna a 20. června 2013
  • Schválení programu - zasedání zastupitelstva 25. 6. 2013

Program rozvoje má být živým dokumentem pružně reagujícím na různé změny. Proto bude každoročně aktualizován, aby rozvojové vize byly kontinuálně naplňovány.

Chci vědět více 

Chci si přečíst Program rozvoje obce Hostišová