Obsah

Horizont Hostišoválogo

Právní forma: občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

Datum vzniku: 6. 9. 2007

Zakládající členové: Michal Mynář, Vít Zapletal, Kamil Štec

Poslání: Občanské sdružení Horizont Hostišová (dále jen OSHH) má následující cíle:  zachovat důležité krajinné prvky obce a jejího okolí, trvale usilovat o harmonické začlenění obce do okolní krajiny, popř. při zachování citlivého ekologického přístupu upravit vhodné lokality tak, aby mohly sloužit veřejnosti k aktivnímu odpočinku, kulturnímu a sportovnímu vyžití. Ve stejné míře se chce OSHH věnovat podpoře a realizaci kulturní a osvětové činnosti v obci Hostišová a okolí a přispívat tak aktivně k harmonickému rozvoji společenství obce.

STANOVY.doc

ZAPIS SCHUZE 18.11.2007.doc

PŘIHLÁŠKA.doc