Obsah

Statistika obyvatel

Obyvatelstvo

Růst počtu obyvatel ukazuje následující tabulka:

Rok

Počet obyvatel

Rok

Počet obyvatel

1834          

163

1950

250

1850

168

1961

377

1880

230

1970

383

1890

254

1980

350

1900

246

1991

387

1910

289

2001

410

1921

300

2011

482

1930

302

 

 

 

V uplynutých asi 40-ti letech po roce 1955 měl vývoj počtu obyvatel kolísající tendenci a osciloval mezi 350 - 385 obyvateli. Vývoj kulminoval při sčítání obyvatel v roce 1991, kdy měla obec 387 obyvatel. V posledních letech počet obyvatel prakticky každý rok narůstá. K 1. 1. 2014 čítá obec Hostišová 502 obyvatel.

 

Skladba trvale bydlícího obyvatelstva

 

1991

2001

2011

Počet mužů

190

214

251

Počet žen

197

196

231

Počet dětí do 15 let    

104

85

95

Počet obyvatel celkem   

387

410

482

 

Bytový fond 
Bytový fond podle sčítání obyvatel v roce 1991, 2001 a 2011:

Počet domů celkem                         113                   129                 144
trvale obydlené                                  109                   119                 126
neobydlené                                             4                     10                   18
objekty individuální rekreace            5                                               7
počet bytů celkem                             122                  143
počet trvale obydlených bytů        118                   133                 145
počet neobydlených bytů                   4                     10

Velikost a vybavení trvale obydlených bytů a bytových domácností:

obytná plocha v tis. m2                                6,3
počet místností nad 8 m2                          373
3 a více obytných místností                          83                88
ústřední topení                                                86                 88
koupelna                                                          105                 125
automatická pračka                                       53
barevný televizor                                            72
telefon                                                                  9
osobní auto                                                       71
chalupa, rekreační domek                               1

Údaje o plošných rezervách pro výstavbu rodinných domků:

Lokalita                             plošná rezerva rod. domků             výhled
Písky                                                          -                                               10
Záhumeničky                                          4                                                -
Strážné                                                     5                                              10
Pasíčky                                                      7                                               -
Záhumenice JZ                                       5                                                6
celkem                                                   21                                            26

Celková kapacita území v Hostišové tj. veškerý bytový fond včetně neobydlených domů a potenciálních stavenišť {plošných rezerv pro bytovou výstavbu} je při průměrném počtu 3,2 obyvatel na jeden byt v roce 2010 cca 576 obyvatel. Z toho vyplývá, že navržené plošné rezervy pokryjí potřebu území včetně urbanistické rezervy pro nepředvídatelný rozvoj.

Aktuální stav k roku 2023:

Obec má nyní zastavěno 43% ploch určených pro bydlení. Pro rozvoj bydlení tak zbývá ještě cca 3,9ha pro výstavbu cca 36 RD. Obec má nyní dostatečné množství zastavitelných ploch k bydlení.