Obsah

Kontejnery u zbrojnice

Vedle budovy hasičské zbrojnice jsou umístěny kontejnery na velkoobjemový odpad (oplocené sběrné místo).

Otevírací doba:

Středa    15.00 - 17.00

Sobota   9.00 - 11.00

Do kontejnerů NEPATŘÍ nebezpečný odpad, elektroodpad, stavební odpad ani železo.