Obsah

Kontejnery u zbrojnice

Vedle budovy hasičské zbrojnice jsou umístěny kontejnery na velkoobjemový odpad (oplocené sběrné místo). Od roku 2013 jsou zde k dispozici také kontejnery na plasty, sklo a papír.

 

Otevírací doba:

Středa    15.00 - 17.00

Sobota   10.00 - 12.00

 

Do kontejnerů NEPATŘÍ nebezpečný odpad, elektroodpad, stavební odpad ani železo.