Obsah

Dokumenty

PROGRAM ROZVOJE OBCE

schválený Zastupitelstvem obce Hostišová dne 25. 6. 2013

 

Na svém zasedání dne 15. 1. 2019 Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo rozšíření aktivit v Programu rozvoje obce na roky 2019 – 2024. 

Tomu předcházela schůze pracovní skupiny, kde proběhlo vyhodnocení plnění dosavadních cílů a opatření. Byly také stanoveny nové cíle, opatření a aktivity na roky 2019 - 2024. U každé aktivity bylo stanoveno období realizace, odpovědná osoba, předpokládané finanční náklady, možnost získání dotace a důležitost. Aktivity, cíle a opatření naleznete v níže přiložených souborech:

Tabulka aktivit 2019 - 2024

Cíle a opatření 2019 - 2024

 

VÝSTUP PROGRAMU ROZVOJE V GRAFICKÉ PODOBĚ - aktualizace 22. 11. 2021:

Aktivity_casova_osa_listopad_2021.pdf (614.3 kB)

 

Analytická část

Výsledky dotazníkového šetření

 

Přílohy

Obyvatelstvo Staženo: 179x

Hospodářství Staženo: 212x

Vybavenost Staženo: 199x

Životní prostředí Staženo: 330x

Správa obce Staženo: 192x

SWOT analýza Staženo: 207x

Výsledky dotazníkového šetření - občané Staženo: 687x

Výsledky dotazníkového šetření - spolky Staženo: 226x

Analytická část

Srovnávací analýza Staženo: 193x

SWOT analýza Staženo: 191x

Formulace závěrů (seřazení priorit) Staženo: 191x

Návrhová část

STRATEGICKÁ VIZE Staženo: 201x

CÍLE A OPATŘENÍ Staženo: 190x

Stránka

  • 1