Obsah

Dokumenty

PROGRAM ROZVOJE OBCE

schválený Zastupitelstvem obce Hostišová dne 25. 6. 2013

 

Na svém zasedání dne 15. 1. 2019 Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo rozšíření aktivit v Programu rozvoje obce na roky 2019 – 2024. 

Tomu předcházela schůze pracovní skupiny, kde proběhlo vyhodnocení plnění dosavadních cílů a opatření. Byly také stanoveny nové cíle, opatření a aktivity na roky 2019 - 2024. U každé aktivity bylo stanoveno období realizace, odpovědná osoba, předpokládané finanční náklady, možnost získání dotace a důležitost. Aktivity, cíle a opatření naleznete v níže přiložených souborech:

Tabulka aktivit 2019 - 2024

Cíle a opatření 2019 - 2024

 

VÝSTUP PROGRAMU ROZVOJE V GRAFICKÉ PODOBĚ - aktualizace 19. 12. 2019:

Časová osa aktivit

 

Analytická část

Výsledky dotazníkového šetření

 

Přílohy

Obyvatelstvo Staženo: 65x

Hospodářství Staženo: 61x

Vybavenost Staženo: 69x

Životní prostředí Staženo: 90x

Správa obce Staženo: 61x

SWOT analýza Staženo: 62x

Výsledky dotazníkového šetření - občané Staženo: 107x

Výsledky dotazníkového šetření - spolky Staženo: 69x

Analytická část

Srovnávací analýza Staženo: 59x

SWOT analýza Staženo: 63x

Formulace závěrů (seřazení priorit) Staženo: 66x

Návrhová část

STRATEGICKÁ VIZE Staženo: 68x

CÍLE A OPATŘENÍ Staženo: 70x

Stránka

  • 1