Obsah

Hostišovské noviny

Redakční rada:

Ing. Martina Mikšaníková, Ing. Marie Gorecká

Uzávěrka příštího čísla: 19. 8. 2022

Vaše články, náměty, nápady a připomínky můžete sdělit

  • členovi redakční rady
  • na Obecním úřadě Hostišová 
  • e-mailem na adresu ou@hostisova.cz - telefonicky na tel. 725 117 301

Stránka