Obsah

Hostišovské noviny

Redakční rada:

Ing. Martina Mikšaníková, Ing. Marie Gorecká

Uzávěrka příštího čísla:  

 

Vaše články, náměty, nápady a připomínky můžete sdělit

  • členovi redakční rady
  • na Obecním úřadě Hostišová 
  • e-mailem na adresu ou@hostisova.cz - telefonicky na tel. 577 121 601

Stránka