Obsah

Hostišovské noviny

Redakční rada:

Mgr. Dagmar Mynářová
Bc.Hana Pospíšilová
Ing. Martina Mikšaníková

Uzávěrka příštího čísla: 6. 12. 2019

 

Vaše články, náměty, nápady a připomínky můžete sdělit

  • členovi redakční rady
  • na Obecním úřadě Hostišová 
  • e-mailem na adresu ou@hostisova.cz - telefonicky na tel. 577 121 601

Stránka