Obsah

Hostišovské noviny

Redakční rada:

Ing. Martina Mikšaníková, Michaela Nováková, Aneta Tománková

Uzávěrka prvního čísla:  15. 3. 2023

Uzávěrka druhého čísla: 12. 6. 2023

Uzavěrka třetího čísla: 15. 9. 2023

Uzávěrka čtvrtého čísla: 4. 12. 2023

 

Vaše články, náměty, nápady a připomínky můžete sdělit

  • členovi redakční rady
  • na Obecním úřadě Hostišová 
  • e-mailem na adresu ou@hostisova.cz - telefonicky na tel. 725 117 301

Stránka