Obsah

Rozpočet

Plnění rozpočtu obce Hostišová v roce 2023

 

Rozpočet obce Hostišová na rok 2024

Návrh rozpočtu obce byl vyvěšen na úřední desce obce Hostišová od

28. 11. 2023 do 18. 12. 2023. Schválen byl zastupitelstvem obce Hostišová na zasedání dne 18. 12. 2023, viz bod 4 usnesení č. XII/Z/2023. 

 

 

Podrobněji k nahlédnutí na obecním úřadě, stručnější verze (v třídění na třídy a paragrafy) je zveřejněna také fyzicky na úřední desce obce. 

Během roku, vlivem vývoje příjmů a výdajů obce, bude upravován rozpočtovými opatřeními (schvaluje zastupitelstvo).

V souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, je starostka obce oprávněna k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
1) do výše 50.000,- Kč na změnu jednotlivé položky rozpočtu v příjmech, výdajích i ve financování, při které dojde ke změně celkového objemu rozpočtu.
2) Změnu jednotlivé položky rozpočtu ve vyšších částkách může starosta provádět jen v případech: přesunů rozpočtových prostředků na straně příjmů, výdajů a financování, aniž by se změnil celkový objem příjmů, výdajů a financování a rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů (příjem dotace a k tomu odpovídající výdaje k čerpání
dotace). Schváleno zastupitelstvem obce na zasedání dne 15. 1. 2019, viz bod 1b) usnesení č. III/Z/2019.

Rozpočet vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2026, který byl schválen zastupitelstvem obce Hostišová dne 18. 12. 2023, viz bod 3 usnesení č. XII/Z/2023. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 28. 11. 2023 do 18. 12. 2023.
 

Strednedoby vyhled 2024-2026.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 252.3 kB

 

 

Plnění rozpočtu

Plnění rozpočtu 2015 Staženo: 196x

Archiv rozpočtu

Rozpočet 2024 Staženo: 3x

Rozpočet 2023 Staženo: 3x

Rozpočet 2022 Staženo: 4x

Rozpočet 2021 Staženo: 3x

Rozpočet 2020 Staženo: 107x

Rozpočet 2019 Staženo: 128x

Rozpočet 2018 Staženo: 147x

Rozpočet 2017 Staženo: 141x

Rozpočet 2016 Staženo: 135x

Rozpočet 2015 Staženo: 135x

Rozpočet 2014 Staženo: 205x

Rozpočet 2013 Staženo: 198x

Rozpočet 2012 Staženo: 193x

Rozpočet 2011 Staženo: 173x

Rozpočet 2010 Staženo: 208x

Rozpočet 2009 Staženo: 201x

Rozpočet 2008 Staženo: 188x

Rozpočet roku 2007 Staženo: 171x

Rozpočet roku 2006 Staženo: 175x

Stránka