Obsah

Rozpočet

Rozpočet obce Hostišová na rok 2020

Návrh rozpočtu obce byl vyvěšen na úřední desce obce Hostišová od 15. 11. 2019 do 18. 12. 2019. Schválen byl zastupitelstvem obce Hostišová na zasedání dne 18. 12. 2019, viz bod 7 usnesení č. XIV/Z/2019. 

Rozpočet 2020 - podrobný - položky

Rozpočet 2020 - zkrácený - paragrafy
 

Podrobněji k nahlédnutí na obecním úřadě, stručnější verze (v třídění na třídy a paragrafy) je zveřejněna také fyzicky na úřední desce obce. 

Během roku, vlivem vývoje příjmů a výdajů obce, bude upravován rozpočtovými opatřeními (schvaluje zastupitelstvo).

V souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, je starostka obce oprávněna k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
1) do výše 50.000,- Kč na změnu jednotlivé položky rozpočtu v příjmech, výdajích i ve financování, při které dojde ke změně celkového objemu rozpočtu.
2) Změnu jednotlivé položky rozpočtu ve vyšších částkách může starosta provádět jen v případech: přesunů rozpočtových prostředků na straně příjmů, výdajů a financování, aniž by se změnil celkový objem příjmů, výdajů a financování a rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů (příjem dotace a k tomu odpovídající výdaje k čerpání
dotace). Schváleno zastupitelstvem obce na zasedání dne 15. 1. 2019, viz bod 1b) usnesení č. III/Z/2019.

Rozpočet vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2022, který byl schválen zastupitelstvem obce Hostišová dne 19. 2. 2019, viz bod 2 usnesení č. IV/Z/2019. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 15. 1. 2019 do 19. 2. 2019.
 

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2022

Rok 2017 - Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 2-2017 Staženo: 54x

Rozpočtové opatření č. 3-2017 Staženo: 55x

Rozpočtové opatření č. 4-2017 Staženo: 67x

Rozpočtové opatření č. 5-2017 Staženo: 60x

Rozpočtové opatření č. 6-2017 Staženo: 53x

Rozpočtové opatření č. 7-2017 Staženo: 53x

Rozpočtové opatření č. 8-2017 Staženo: 50x

Rozpočtové opatření č. 9-2017 Staženo: 43x

Plnění rozpočtu

Plnění rozpočtu 2015 Staženo: 37x

Plnění rozpočtu 2016 Staženo: 43x

Plnění rozpočtu 2017 Staženo: 54x

Plnění rozpočtu 2018 Staženo: 53x

Plnění rozpočtu 2019 Staženo: 1x

Archiv rozpočtu

Rozpočet 2019 Staženo: 18x

Rozpočet 2018 Staženo: 17x

Rozpočet 2017 Staženo: 15x

Rozpočet 2016 Staženo: 10x

Rozpočet 2015 Staženo: 12x

Rozpočet 2014 Staženo: 44x

Rozpočet 2013 Staženo: 43x

Stránka