Obsah

Rozpočet

Rozpočet obce Hostišová na rok 2020

Návrh rozpočtu obce byl vyvěšen na úřední desce obce Hostišová od 15. 11. 2019 do 18. 12. 2019. Schválen byl zastupitelstvem obce Hostišová na zasedání dne 18. 12. 2019, viz bod 7 usnesení č. XIV/Z/2019. 

Rozpočet 2020 - podrobný - položky

Rozpočet 2020 - zkrácený - paragrafy
 

Podrobněji k nahlédnutí na obecním úřadě, stručnější verze (v třídění na třídy a paragrafy) je zveřejněna také fyzicky na úřední desce obce. 

Během roku, vlivem vývoje příjmů a výdajů obce, bude upravován rozpočtovými opatřeními (schvaluje zastupitelstvo).

V souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, je starostka obce oprávněna k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
1) do výše 50.000,- Kč na změnu jednotlivé položky rozpočtu v příjmech, výdajích i ve financování, při které dojde ke změně celkového objemu rozpočtu.
2) Změnu jednotlivé položky rozpočtu ve vyšších částkách může starosta provádět jen v případech: přesunů rozpočtových prostředků na straně příjmů, výdajů a financování, aniž by se změnil celkový objem příjmů, výdajů a financování a rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů (příjem dotace a k tomu odpovídající výdaje k čerpání
dotace). Schváleno zastupitelstvem obce na zasedání dne 15. 1. 2019, viz bod 1b) usnesení č. III/Z/2019.

Rozpočet vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2022, který byl schválen zastupitelstvem obce Hostišová dne 19. 2. 2019, viz bod 2 usnesení č. IV/Z/2019. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 15. 1. 2019 do 19. 2. 2019.
 

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2022

Archiv rozpočtu

Rozpočet 2012 Staženo: 44x

Rozpočet 2011 Staženo: 47x

Rozpočet 2010 Staženo: 50x

Rozpočet 2009 Staženo: 45x

Rozpočet 2008 Staženo: 46x

Rozpočet roku 2007 Staženo: 46x

Rozpočet roku 2006 Staženo: 45x

Rozpočet roku 2005 Staženo: 42x

Rozpočet roku 2004 Staženo: 44x

Rozpočet roku 2003 Staženo: 48x

Stránka