Obsah

Rozpočet

Plnění rozpočtu obce Hostišová v roce 2022

https://rozpocet.alis.cz/00568562/2022

Rozpočet obce Hostišová na rok 2023

Návrh rozpočtu obce byl vyvěšen na úřední desce obce Hostišová od 17. 1. 2023 do 8. 2. 2023. Schválen byl zastupitelstvem obce Hostišová na zasedání dne 8. 2. 2023, viz bod 3 usnesení č. IV/Z/2023. 

Schvaleny_rozpis_rozpoctu_2023.pdf (77.98 kB)

 

Podrobněji k nahlédnutí na obecním úřadě, stručnější verze (v třídění na třídy a paragrafy) je zveřejněna také fyzicky na úřední desce obce. 

Během roku, vlivem vývoje příjmů a výdajů obce, bude upravován rozpočtovými opatřeními (schvaluje zastupitelstvo).

V souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, je starostka obce oprávněna k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
1) do výše 50.000,- Kč na změnu jednotlivé položky rozpočtu v příjmech, výdajích i ve financování, při které dojde ke změně celkového objemu rozpočtu.
2) Změnu jednotlivé položky rozpočtu ve vyšších částkách může starosta provádět jen v případech: přesunů rozpočtových prostředků na straně příjmů, výdajů a financování, aniž by se změnil celkový objem příjmů, výdajů a financování a rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů (příjem dotace a k tomu odpovídající výdaje k čerpání
dotace). Schváleno zastupitelstvem obce na zasedání dne 15. 1. 2019, viz bod 1b) usnesení č. III/Z/2019.

Rozpočet vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2024, který byl schválen zastupitelstvem obce Hostišová dne 28. 2. 2022, viz bod 1 usnesení č. XXXVI/Z/2022. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 27. 1. - 28. 2. 2022.
 

Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024.pdf (504.81 kB)

 

Rok 2017 - Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 1-2017 Staženo: 214x

Rozpočtové opatření č. 2-2017 Staženo: 192x

Rozpočtové opatření č. 3-2017 Staženo: 179x

Rozpočtové opatření č. 4-2017 Staženo: 189x

Rozpočtové opatření č. 5-2017 Staženo: 191x

Rozpočtové opatření č. 6-2017 Staženo: 168x

Rozpočtové opatření č. 7-2017 Staženo: 193x

Rozpočtové opatření č. 8-2017 Staženo: 183x

Rozpočtové opatření č. 9-2017 Staženo: 154x

Plnění rozpočtu

Plnění rozpočtu 2015 Staženo: 184x

Plnění rozpočtu 2016 Staženo: 198x

Plnění rozpočtu 2017 Staženo: 195x

Plnění rozpočtu 2018 Staženo: 198x

Plnění rozpočtu 2019 Staženo: 119x

Plnění rozpočtu 2020 Staženo: 97x

Archiv rozpočtu

Rozpočet 2020 Staženo: 92x

Rozpočet 2019 Staženo: 117x

Rozpočet 2018 Staženo: 134x

Rozpočet 2017 Staženo: 129x

Rozpočet 2016 Staženo: 121x

Stránka