Obsah

Rozpočet

Rozpočet obce Hostišová na rok 2022

Návrh rozpočtu obce byl vyvěšen na úřední desce obce Hostišová od 27. 1. 2022 do 28. 2. 2022. Schválen byl zastupitelstvem obce Hostišová na zasedání dne 28. 2. 2022, viz bod 3 usnesení č. XXXVI/Z/2022. 

 

Rozpočet_schválený_položky.pdf (76.29 kB)

 

Rozpocet_zkraceny_fyzicka_UD.pdf (889.81 kB)

 

Podrobněji k nahlédnutí na obecním úřadě, stručnější verze (v třídění na třídy a paragrafy) je zveřejněna také fyzicky na úřední desce obce. 

Během roku, vlivem vývoje příjmů a výdajů obce, bude upravován rozpočtovými opatřeními (schvaluje zastupitelstvo).

V souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, je starostka obce oprávněna k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
1) do výše 50.000,- Kč na změnu jednotlivé položky rozpočtu v příjmech, výdajích i ve financování, při které dojde ke změně celkového objemu rozpočtu.
2) Změnu jednotlivé položky rozpočtu ve vyšších částkách může starosta provádět jen v případech: přesunů rozpočtových prostředků na straně příjmů, výdajů a financování, aniž by se změnil celkový objem příjmů, výdajů a financování a rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů (příjem dotace a k tomu odpovídající výdaje k čerpání
dotace). Schváleno zastupitelstvem obce na zasedání dne 15. 1. 2019, viz bod 1b) usnesení č. III/Z/2019.

Rozpočet vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2024, který byl schválen zastupitelstvem obce Hostišová dne 28. 2. 2022, viz bod 1 usnesení č. XXXVI/Z/2022. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 27. 1. - 28. 2. 2022.
 

Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024.pdf (504.81 kB)

 

Rok 2017 - Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 6-2017 Staženo: 121x

Rozpočtové opatření č. 7-2017 Staženo: 132x

Rozpočtové opatření č. 8-2017 Staženo: 128x

Rozpočtové opatření č. 9-2017 Staženo: 106x

Plnění rozpočtu

Plnění rozpočtu 2015 Staženo: 119x

Plnění rozpočtu 2016 Staženo: 130x

Plnění rozpočtu 2017 Staženo: 131x

Plnění rozpočtu 2018 Staženo: 130x

Plnění rozpočtu 2019 Staženo: 68x

Plnění rozpočtu 2020 Staženo: 46x

Archiv rozpočtu

Rozpočet 2020 Staženo: 45x

Rozpočet 2019 Staženo: 79x

Rozpočet 2018 Staženo: 90x

Rozpočet 2017 Staženo: 82x

Rozpočet 2016 Staženo: 76x

Rozpočet 2015 Staženo: 75x

Rozpočet 2014 Staženo: 131x

Rozpočet 2013 Staženo: 125x

Rozpočet 2012 Staženo: 122x

Rozpočet 2011 Staženo: 119x

Stránka