Obsah

Ověření podpisů a listin

OVĚŘENÍ PODPISU (LEGALIZACE)

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Potřebné doklady: Žadatel předloží občanský průkaz, cestovní pas (doklad totožnosti) 

Postup:
Žadatel musí jednat osobně. Legalizace se provádí podle zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování, v platném znění a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 36/2006 Sb., v platném znění.

Nemůže-li žadatel o legalizaci podpisu číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků.

Nemůže-li se žadatel ze zdravotních důvodů dostavit na obecní úřad, po domluvě jej navštíví pracovník obecního úřadu.

Správní poplatek: 30,- Kč / 1 podpis

 

OVĚŘENÍ KOPIE (VIDIMACE)

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále též "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou.

Potřebné doklady: Žadatel předloží originál vidimované listiny, popř. již ověřenou vidimovanou listinu a vidimovanou listinu (tj. fotokopii).

Postup:
Vidimace se provádí podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování, v platném znění, a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 36/2006 Sb., v platném znění.

Správní poplatek: 30,- Kč / 1 strana

 

Úřední hodiny

Další informace o vidimaci a legalizaci