Veřejné zakázky

Profil zadavatele

 

Výběrová řízení

Modernizace chodníku - odstranění nebezpečného úseku k autobusové točně

Výzva k podání nabídky

Slepý rozpočet - výkaz výměr

Situační výkres

Projektová dokumentace

 

 

 

 

Ukončené:

Název projektu: SANACE KAPLE NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE V HOSTIŠOVÉ

Výzva k podání nabídky - sanace kaple 

Projektová dokumentace

Slepý rozpočet 1

Slepý rozpočet 2

Slepý rozpočet 3

 

Název projektu: Přiměřené čištění odpadních vod II

Výzva k podání nabídky - projekt přiměřené čištění odpadních vod II

Příloha č. 1 - krycí list

Příloha č. 2 - čestné prohlášení

Příloha č. 3 - obchodní podmínky

Výzva k podání nabídek - vodovod Skopalíkovo pole

 

Název projektu: Zateplení objektu - Hasičská zbrojnice Hostišová

Zateplení hasičské zbrojnice

 

Název projektu: Zateplení objektu - Kulturní dům Hostišová

Zateplení kulturního domu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.hostisova.cz

Registrujte se zde

Nad Hostišovou vyrostla nová rozhledna

Na Strážné vyrostla nová dominanta obce - krásná rozhledna. Oficiálně otevřena od 1. 5. 2013.

http://rozhledna-lesopark-strazna.webnode.cz/
Rozhledna.jpg

Stránky obce

zhlédlo minulý měsíc 1758 návštěvníků. Nejoblíbenějším dnem pro návštěvu www stránek je pondělí a čtvrtek.

www.ekotoxa.cz

Ekolamp.cz

Obec Hostišová je zapojena do kolektivního systému pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení Ekolamp.

Malá sběrná nádoba se nachází v předsálí obchodu se smíšeným zbožím a je označena logem Ekolamp.

Více informací najdete na webu: www.ekolamp.cz

 

msn-web-.png

Obec Hostišová