Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Rozpočet

Rozpočet

 

Rozpočet obce Hostišová na rok 2019

Návrh rozpočtu obce byl vyvěšen na úřední desce v době od 17. 1. 2019 do 19. 2. 2019. Schválen byl zastupitelstvem obce Hostišová na zasedání dne 19. 2. 2019, viz bod 3 usnesení č. IV/Z/2019. 

Rozpočet 2019

Podrobněji k nahlédnutí na obecním úřadě, stručnější verze (v třídění na třídy a paragrafy) je zveřejněna také fyzicky na úřední desce obce. 

Během roku, vlivem vývoje příjmů a výdajů obce, bude upravován rozpočtovými opatřeními (schvaluje zastupitelstvo).

V souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, je starostka obce oprávněna k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
1) do výše 50.000,- Kč na změnu jednotlivé položky rozpočtu v příjmech, výdajích i ve financování, při které dojde ke změně celkového objemu rozpočtu.
2) Změnu jednotlivé položky rozpočtu ve vyšších částkách může starosta provádět jen v případech: přesunů rozpočtových prostředků na straně příjmů, výdajů a financování, aniž by se změnil celkový objem příjmů, výdajů a financování a rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů (příjem dotace a k tomu odpovídající výdaje k čerpání
dotace). Schváleno zastupitelstvem obce na zasedání dne 15. 1. 2019, viz bod 1b) usnesení č. III/Z/2019.

Rozpočet vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2022, který byl schválen zastupitelstvem obce Hostišová dne 19. 2. 2019, viz bod 2 usnesení č. IV/Z/2019. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 15. 1. 2019 do 19. 2. 2019.

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2022

 

Rozpočtová opatření schválená zastupitelstvem obce:

Rok 2019:

Rozpočtové opatření č. 1/2019 

Rozpočtové opatření č. 2/2019

Rok 2018:

Rozpočtové opatření č. 1/2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018

Rozpočtové opatření č. 3/2018

Rozpočtové opatření č. 4/2018

Rozpočtové opatření č. 5/2018

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Rok 2017:

Rozpočtové opatření č. 1/2017

Rozpočtové opatření č. 2/2017

Rozpočtové opatření č. 3/2017

Rozpočtové opatření č. 4/2017

Rozpočtové opatření č. 5/2017

Rozpočtové opatření č. 6/2017

Rozpočtové opatření č. 7/2017

Rozpočtové opatření č. 8/2017

Rozpočtové opatření č. 9/2017

 

Plnění rozpočtu 2018

Plnění rozpočtu 2018

 

Plnění rozpočtu 2017

Plnění rozpočtu 2017

 

Plnění rozpočtu 2016

Plnění rozpočtu 2016

 

Plnění rozpočtu 2015

Plnění rozpočtu 2015

 

 

 

Archiv

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.hostisova.cz

Registrujte se zde

Nad Hostišovou vyrostla nová rozhledna

Na Strážné vyrostla nová dominanta obce - krásná rozhledna. Oficiálně otevřena od 1. 5. 2013.

http://rozhledna-lesopark-strazna.webnode.cz/
Rozhledna.jpg

Stránky obce

zhlédlo minulý měsíc 1758 návštěvníků. Nejoblíbenějším dnem pro návštěvu www stránek je pondělí a čtvrtek.

www.ekotoxa.cz

Ekolamp.cz

Obec Hostišová je zapojena do kolektivního systému pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení Ekolamp.

Malá sběrná nádoba se nachází v předsálí obchodu se smíšeným zbožím a je označena logem Ekolamp.

Více informací najdete na webu: www.ekolamp.cz

 

msn-web-.png

Obec Hostišová