Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Potřebuji vyřídit > Přidělení čísla popisného

Přidělení čísla popisného

Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.

Na základě předložené písemné žádosti vlastníka nemovitosti spolu s potřebnými doklady se vydá vlastníku písemný doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního.

Žádost o přidělení čísla popisného

 

Potřebné doklady:  

- písemná žádost vlastníka
- kolaudační rozhodnutí (kolaudační souhlas) s nabytím právní moci

Obec Hostišová