Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup v platném znění

 

1. Název

Obec Hostišová

2. Důvod a způsob založení

Po roce 1989 došlo k obnovení samosprávy na úrovni obcí - zákon č. 367/1990 Sb., o obcích. Činnost obce Hostišová se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, který nahradil výše uvedený zákon, a v souladu se zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

Obec spravuje své záležitosti zcela samostatně v rozsahu stanoveném výše uvedeným zákonem a v souladu se svými potřebami. Obec vykonává na svém území státní správu ve věcech, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, působnost v těchto věcech je přenesenou působností obce.

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce, výbory

Zřizované organizace:

          Místní knihovna Hostišová

          Sbor dobrovolných hasičů

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Hostišová

Hostišová 100

763 01 Mysločovice

4.2 Adresa úřadovny pro sobní návštěvu

Obec Hostišová

Hostišová 100

763 01 Mysločovice

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

Kancelář starostky: 577 121 089

Kancelář účetní: 577 121 601

4.5 Čísla faxu

není

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.hostisova.cz/

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@hostisova.cz

4.8 Další elektronické adresy

Starostka obce: starosta@hostisova.cz

Účetní: ou@hostisova.cz

4.9 ID datové schránky

5hsbkyq

5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna, a.s. Zlín

číslo účtu: 1400580379/0800

6. IČ

00568562

7. DIČ

Obec není plátcem DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán

Program rozvoje obce

Usnesení a zápisy Zastupitelstva obce Hostišová

Obecně závazné vyhlášky

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce

Úřední deska

9. Žádosti o informace

Poskytování informací

Vyřízené žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. vč. odpovědí

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky

12. Formuláře

Formuláře ke stažení

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Potřebuji vyřídit

Portál veřejné správy

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Obec neposkytuje žádné vzory licenčních smluv.

16.2 Výhradní licence

Obec neposkytuje žádné výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy

Obec dosud nevedla žádné soudní spory ve věci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Veřejně přístupné rejstříky

Nahlížení do katastru nemovitostí

Obchodní rejstřík - vyhledávání

Živnostenský rejstřík

ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů)

Rejstříky a registry na www.statnisprava.cz

Registr oznámení (střet zájmů)

Registr zdravotnických zařízení

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.hostisova.cz

Registrujte se zde

Nad Hostišovou vyrostla nová rozhledna

Na Strážné vyrostla nová dominanta obce - krásná rozhledna. Oficiálně otevřena od 1. 5. 2013.

http://rozhledna-lesopark-strazna.webnode.cz/
Rozhledna.jpg

Stránky obce

zhlédlo minulý měsíc 1758 návštěvníků. Nejoblíbenějším dnem pro návštěvu www stránek je pondělí a čtvrtek.

www.ekotoxa.cz

Ekolamp.cz

Obec Hostišová je zapojena do kolektivního systému pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení Ekolamp.

Malá sběrná nádoba se nachází v předsálí obchodu se smíšeným zbožím a je označena logem Ekolamp.

Více informací najdete na webu: www.ekolamp.cz

 

msn-web-.png

Obec Hostišová