Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Potřebuji vyřídit > Platba stočného

Platba stočného

Občané, jejichž domy jsou napojeny na kanalizaci obce, obdrží v měsíci září fakturu za stočné splatnou k 31. 10. Pokud byly ve smlouvě o odvádění dopadních vod sjednány čtvrtletní zálohy, spolu s fakturou obdrží rozpis těchto záloh.

1. ROČNÍ FAKTURACE

Fakturace stočného je prováděna na základě odečtů z vodoměrů, které provádí Moravská vodárenská v průběhu června (případně dle směrných čísel).

2. ČTVRTLETNÍ ZÁLOHY

Pokud byla ve smlouvě sjednána platba čtvrtletních záloh, dojde k jejich vyúčtování po odečtu z vodoměrů následujícím způsobem:

  • přeplatek - zaplacené zálohy budou vyšší než fakturované stočné - přeplatek bude odečten od první platby zálohy na další období (viz nový rozpis záloh);
  • doplatek - zaplacené zálohy nepokryjí fakturované stočné - doplatek bude splatný k 31. 10.;
  • zálohy se rovnají výší stočného (nejčastěji fakturace dle směrných čísel spotřeby) - faktura 0,- Kč.

Upozornění: Při vyúčtování záloh budou zohledněny pouze zaplacené zálohy předepsané na dané období. Obec nezasílá upomínky o nezaplacení zálohy.

Platba: Zaplatit fakturu či zálohy můžete hotově na OÚ nebo bezhotovostně na účet obce č. 1400580379/0800 s uvedením variabilního symbolu, který je uveden na faktuře (v případě zálohy na rozpisu záloh).

Úřední hodiny

Dokumenty týkající se stočného

Obec Hostišová