Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace > Opravné prostředky

Opravné prostředky

 

Odvolání - proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

                - proti rozhodnutí obce Hostišová nebo jeho orgánů, jako povinného subjektu, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Hostišová