Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > PROGRAM ROZVOJE OBCE > Jak jsem se mohl zapojit?

Jak se mohu zapojit?

 

1. Vyplněním dotazníku

Vyjádřete svůj názor v anonymním dotazníku, který jste obdrželi do svých schránek. Výsledky vytvoří základ nejdůležitější části programu rozvoje - do jakých projektů má obec v budoucnosti přednostně investovat své finance, o které dotace usilovat, zkrátka čemu věnovat největší energii. Čím více názorů, tím přesnější obraz toho, co obyvatelé Hostišové potřebují pro spokojenější život v obci.

Dotazníkové šetření probíhalo do 31. 1. 2013.

Výsledky dotazníkového šetření


2. Účastí na veřejných projednáních

První setkání s občany nad problematikou programu rozvoje obce proběhlo 25. 4. 2013 v 17.00 hodin na sále KD za účasti metodika Ing. Loserta.

Účelem tohoto setkání bylo seznámení občanů s dosavadní prací realizačního týmu - s výsledky analytické části dokumentu (zhodnocení současného stavu) a především společné stanovení priorit pro návrhovou část - jak se má obec dále rozvíjet. Bohužel se nesetkalo se zájmem občanů.

Druhé projednání proběhne ve čtvrtek 20. června 2013 v 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ, rovněž za účasti metodika Ing. Loserta.

Občané budou seznámeni s návrhem dokumentu - stručné shrnutí výsledku po prvním setkání. Hlavním bodem bude projednání plánovaných projektů a aktivit, které chce obec uskutečnit v období 2013 - 2020 a které vyplynuly z předchozích částí dokumentu.

 

3. Zapojením se do realizačního týmu

Zapojte se také aktivně! Realizační tým uvítá každou posilu. V programu budou rozpracovány tyto oblasti, za které zodpovídají:

 

1. Území - Vít Zapletal

     - poloha a historické souvislosti

 

2. Obyvatelstvo - Martina Mikšaníková

    - demografická situace, sociální situace, spolková činnost (tj. aktivity obyvatel)

 

3. Hospodářství - Ivan Dort

     - ekonomická situace (zemědělství, průmysl, služby, cestovní ruch), trh práce

 

4. Infrastruktura - Pavel Vyoral

     - technikcká a dopravní infrastruktura, dopravní obslužnost

 

5. Vybavenost - Alena Pakostová

    - bydlení, školství a vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, kultura, sprot a tělovýchova

 

6. Životní prostředí - Michal Mynář

    - složky životního prostředí (krajina, ovzduší, vody, hluková zátěž atd.), ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství

     

7. Správa obce - Marta Smolková

    - správa obce (kompetence, rozsah výkonu státní správy v přenesené působnosti, organizační struktura, zřizované organizace atd.), rozsah a využití obecního majetku, zhodnocení finanční situace obce, bezpečnost (kriminalita, zapojení do integrovaného záchranného systému, rizika živelních pohrom atd.), vnější vztahy a vazby obce

 Podrobný obsah jednotlivých oblastí

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.hostisova.cz

Registrujte se zde

Nad Hostišovou vyrostla nová rozhledna

Na Strážné vyrostla nová dominanta obce - krásná rozhledna. Oficiálně otevřena od 1. 5. 2013.

http://rozhledna-lesopark-strazna.webnode.cz/
Rozhledna.jpg

Stránky obce

zhlédlo minulý měsíc 1758 návštěvníků. Nejoblíbenějším dnem pro návštěvu www stránek je pondělí a čtvrtek.

www.ekotoxa.cz

Ekolamp.cz

Obec Hostišová je zapojena do kolektivního systému pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení Ekolamp.

Malá sběrná nádoba se nachází v předsálí obchodu se smíšeným zbožím a je označena logem Ekolamp.

Více informací najdete na webu: www.ekolamp.cz

 

msn-web-.png

Obec Hostišová