Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Potřebuji vyřídit > Hlášení trvalého pobytu

Hlášení trvalého pobytu

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

Kdo a za jakých podmínek změnu místa pobytu hlásí

  • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce
  • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý hlásit změnu místa pobytu, jeho zákonný zástupce
  • za občana může změnu místa trvalého pobytu hlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci

Jak a kam  se obrátit
Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu tj. na Obecním úřadě Hostišová.

Potřebné dokumenty

  • občanský průkaz, u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část,
  • doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (například nájemní smlouva) anebo, pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou  místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Postup: Občan na ohlašovně vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Hlášení trvalého pobytu se řídí zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů.

Správní poplatek: 50,- Kč (děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny)

 

Úřední hodiny

Více informací o hlášení trvalého pobytu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.hostisova.cz

Registrujte se zde

Nad Hostišovou vyrostla nová rozhledna

Na Strážné vyrostla nová dominanta obce - krásná rozhledna. Oficiálně otevřena od 1. 5. 2013.

http://rozhledna-lesopark-strazna.webnode.cz/
Rozhledna.jpg

Stránky obce

zhlédlo minulý měsíc 1758 návštěvníků. Nejoblíbenějším dnem pro návštěvu www stránek je pondělí a čtvrtek.

www.ekotoxa.cz

Ekolamp.cz

Obec Hostišová je zapojena do kolektivního systému pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení Ekolamp.

Malá sběrná nádoba se nachází v předsálí obchodu se smíšeným zbožím a je označena logem Ekolamp.

Více informací najdete na webu: www.ekolamp.cz

 

msn-web-.png

Obec Hostišová