Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Dotace a dary z rozpočtu obce

Dotace a dary z rozpočtu obce

(Poskytování veřejné finanční podpory)

Programové dotace

Grantový program

1. Grantový program obce Hostišová 2015 - úprava pravidel

2. Smlouva o poskytnutí grantu

3. Žádost o grant - Příloha č. 1 ke Smlouvě

4. Vyúčtování grantu - Příloha č. 2 ke Smlouvě

5. Závěrečná zpráva - Příloha č. 3 ke Smlouvě

6. Všeobecné podmínky

7. Výzva Grantový program

 

Individuální dotace

a) Právnická osoba

1. Žádost

2. Smlouva

 

b) Fyzická osoba

1. Žádost

2. Smlouva

 

Dary

Žádost o poskytnutí daru

 

Poskytování příspěvku na školné MŠ

1. Úprava pravidel poskytování příspěvku na školné MŠ dle § 10c odst. (2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Žádost o příspěvek na školné MŠ

 

Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory nad 50.000,- Kč

Smlouva SDH 2016

Obec Hostišová