Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > PROGRAM ROZVOJE OBCE > Dokumenty

Dokumenty

PROGRAM ROZVOJE OBCE

schválený Zastupitelstvem obce Hostišová dne 25. 6. 2013

Přílohy:

Obyvatelstvo

Hospodářství

Vybavenost

Životní prostředí

Správa obce

SWOT analýza

Výsledky dotazníkového šetření - občané

Výsledky dotazníkového šetření - spolky

 

VÝSTUP PROGRAMU ROZVOJE V GRAFICKÉ PODOBĚ:

PRO_aktivity.jpg

Po kliknutí obrázek zvětšíte

 

 

Návrh Programu rozvoje obce Hostišová

(stav před 2. veřejným projednáním, které proběhlo 20. 6. 2013):

 

Návrh Programu rozvoje obce Hostišová

Přílohy Obyvatelstvo  (přílohy 2.1-1, 2.1-2, 2.1-3, 2.1-4, 2.1-5, 2.2-1, 2.3-1)

Přílohy Hospodářství (přílohy 3.1-1, 3.2-1)

Přílohy Vybavenost (příloha 5.1-1)

Přílohy Životní prostředí (příloha 6-1)

Přílohy Správa obce (příloha 7.2-1)

SWOT analýza (příloha A.1.1-1)

Výsledky dotazníkového šetření - občané (příloha A.1.3-1)

Výsledky dotazníkového šetření - spolky (příloha A.1.3-2)

 

 

Dílčí části programu rozvoje obce (stav před 1. veřejným projednáním):

Analytická část

Srovnávací analýza

Výsledky dotazníkového šetření

SWOT analýza

Formulace závěrů (seřazení priorit)

 

Návrhová část

STRATEGICKÁ VIZE

CÍLE A OPATŘENÍ

 

Obec Hostišová