Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > PROGRAM ROZVOJE OBCE > Dokumenty

Dokumenty

PROGRAM ROZVOJE OBCE

schválený Zastupitelstvem obce Hostišová dne 25. 6. 2013

Přílohy:

Obyvatelstvo

Hospodářství

Vybavenost

Životní prostředí

Správa obce

SWOT analýza

Výsledky dotazníkového šetření - občané

Výsledky dotazníkového šetření - spolky

 

Na svém zasedání dne 15. 1. 2019 Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo rozšíření aktivit v Programu rozvoje obce na roky 2019 – 2024. 

Tomu předcházela schůze pracovní skupiny, kde proběhlo vyhodnocení plnění dosavadních cílů a opatření. Byly také stanoveny nové cíle, opatření a aktivity na roky 2019 - 2024. U každé aktivity bylo stanoveno období realizace, odpovědná osoba, předpokládané finanční náklady, možnost získání dotace a důležitost. Aktivity, cíle a opatření naleznete v níže přiložených souborech:

Tabulka aktivit 2019 - 2024

Cíle a opatření 2019 - 2024

 

VÝSTUP PROGRAMU ROZVOJE V GRAFICKÉ PODOBĚ - aktualizace 15. 1. 2019:

Časová osa aktivit.png

Po kliknutí obrázek zvětšíte

  

Návrh Programu rozvoje obce Hostišová

(stav před 2. veřejným projednáním, které proběhlo 20. 6. 2013):

 

Návrh Programu rozvoje obce Hostišová

Přílohy Obyvatelstvo  (přílohy 2.1-1, 2.1-2, 2.1-3, 2.1-4, 2.1-5, 2.2-1, 2.3-1)

Přílohy Hospodářství (přílohy 3.1-1, 3.2-1)

Přílohy Vybavenost (příloha 5.1-1)

Přílohy Životní prostředí (příloha 6-1)

Přílohy Správa obce (příloha 7.2-1)

SWOT analýza (příloha A.1.1-1)

Výsledky dotazníkového šetření - občané (příloha A.1.3-1)

Výsledky dotazníkového šetření - spolky (příloha A.1.3-2)

 

 

Dílčí části programu rozvoje obce (stav před 1. veřejným projednáním):

Analytická část

Srovnávací analýza

Výsledky dotazníkového šetření

SWOT analýza

Formulace závěrů (seřazení priorit)

 

Návrhová část

STRATEGICKÁ VIZE

CÍLE A OPATŘENÍ

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.hostisova.cz

Registrujte se zde

Nad Hostišovou vyrostla nová rozhledna

Na Strážné vyrostla nová dominanta obce - krásná rozhledna. Oficiálně otevřena od 1. 5. 2013.

http://rozhledna-lesopark-strazna.webnode.cz/
Rozhledna.jpg

Stránky obce

zhlédlo minulý měsíc 1758 návštěvníků. Nejoblíbenějším dnem pro návštěvu www stránek je pondělí a čtvrtek.

www.ekotoxa.cz

Ekolamp.cz

Obec Hostišová je zapojena do kolektivního systému pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení Ekolamp.

Malá sběrná nádoba se nachází v předsálí obchodu se smíšeným zbožím a je označena logem Ekolamp.

Více informací najdete na webu: www.ekolamp.cz

 

msn-web-.png

Obec Hostišová