Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > CzechPOINT

 

CzechPOINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby "obíhala data, ne občan".

www.czechpoint.cz

Na Obecním úřadě Hostišová můžete tuto službu využívat v úředních hodinách.

 

Nejčastěji využívané služby CzechPOINT:

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis z rejstříku trestů

Výpis z obchodního rejstříku

Výpis z bodového hodnocení řidiče

 

VŠECHNY SLUŽBY CZECHPOINT 

 

DOKLADY, KTERÉ ŽADATEL MUSÍ DOLOŽIT - výpisy

U veřejných evidencí se neověřuje totožnost žadatele. Žadatel musí pouze sdělit relevantní informace pro vyhledání svého požadavku.

 

Katastr nemovitostí Název katastrálního území, číslo listu vlastnictví
Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele/fyzické osoby

 

Pro vydání ověřeného výpisu z rejstříku trestů je potřeba doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká - občanským průkazem nebo cestovním pasem. Dále je třeba podepsat písemnou žádost  (žadatel ji obdrží k podpisu před vydáním výpisu). Výpis z rejstříku trestů je možno vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost. Ke stažení: Plná moc

Výpisu z bodobého hodnocení řidiče se vydává žadateli na základě platného dokladu totožnosti. Žádat o výpis může i zmocněnec s úředně ověřenou plnou mocí a dokladem totožnosti.

 

CENÍK NEJVYUŽÍVANĚJŠÍCH SLUŽEB

 

Evidence Za 1. stranu Za další započatou stranu
Katastr nemovitostí

100,-

50,-

Obchodní rejstřík

100,-

50,-

Živnostenský rejstřík

100,-

50,-

Rejstřík trestů

100,-

0,-

Bodové hodnocení řidiče 100,- 50,-

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.hostisova.cz

Registrujte se zde

Nad Hostišovou vyrostla nová rozhledna

Na Strážné vyrostla nová dominanta obce - krásná rozhledna. Oficiálně otevřena od 1. 5. 2013.

http://rozhledna-lesopark-strazna.webnode.cz/
Rozhledna.jpg

Stránky obce

zhlédlo minulý měsíc 1758 návštěvníků. Nejoblíbenějším dnem pro návštěvu www stránek je pondělí a čtvrtek.

www.ekotoxa.cz

Ekolamp.cz

Obec Hostišová je zapojena do kolektivního systému pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení Ekolamp.

Malá sběrná nádoba se nachází v předsálí obchodu se smíšeným zbožím a je označena logem Ekolamp.

Více informací najdete na webu: www.ekolamp.cz

 

msn-web-.png

Obec Hostišová