Obsah

Smlouvy hrobová místa 2022 - 2026

Typ: ostatní
Nájemci, kterým k 31. 12. 2021 končí smlouva o nájmu hrobového místa, již mohou přijít uzavřít smlouvu na další pětileté období (2022-2026) na OÚ Mysločovice v úředních hodinách. Více informací v textu.

Nájemci, kterým letos, k 31. 12. 2021, končí smlouva o nájmu hrobového místa, již mohou přijít na OÚ Mysločovice uzavřít smlouvu na další pětileté období (2022-2026), ale prosím pouze v úředních hodinách (sledujte aktuální úřední hodiny a přítomnost účetní – viz stránky www.myslocovice.cz).

V případě, že dojde ke změně nájemce na další období, je třeba, aby se dostavil dosavadní i nový nájemce. Aktuální cena za nájem a služby je 60 Kč/m2/rok. Úhrada se provádí hotově při podpisu smlouvy. Je potřeba se dopředu seznámit s aktuálním zněním smlouvy a se zněním řádu pohřebiště.

Oba dokumenty najdete na stránkách obce Mysločovice nebo se s nimi můžete seznámit dopředu na obecním úřadě. Řád pohřebiště je zveřejněn i ve vývěsce u hřbitova.

Upozorňujeme nájemce, že v letošním roce budou hrobová místa pronajímatelem - obcí Mysločovice očíslována (nájemce je povinen strpět umístění číselného označení viz odst. 2 čl. V. smlouvy o nájmu).“


Vytvořeno: 26. 3. 2021
Poslední aktualizace: 26. 3. 2021 14:05
Autor: