Obsah

Rozšíření územní působnosti domácí péče Charity Zlín

Typ: ostatní
Informace o rozšíření územní působnosti domácí péče Charity Zlín.

Charita Zlín: Rozšiřujeme územní působnost domácí zdravotní péče https://www.zlin.charita.cz/clanky/charita-zlin-rozsirujeme-uzemni-pusobnost-domaci-zdravotni-pece/

kontakt: Mgr. Soňa Jarošová, E: sona.jarosova@zlin.charita.cz, T: 737 203 357, služba T: 603 463 799

 

Charitní ošetřovatelská (=zdravotní) služba Zlín je od roku 1991 realizována terénní formou, na základě indikace praktickým či ošetřujícím lékařem, a to celoročně. Všeobecné zdravotní sestry poskytují pacientům bezpečné a odborné úkony. Tyto jsou hrazeny, včetně dopravy, z veřejného zdravotního pojištění. Doposud bylo možné poskytnout domácí zdravotní péči lidem s bydlištěm do deseti kilometrů od sídla poskytovatele. Od června přichází změna. Zdravotní sestry zajíždějí do osmatřiceti měst a obcí v oblasti. Stopku k výjezdu může dát pouze naplněná kapacita služby.

 

Domácí zdravotní péče umožňuje pacientům zůstat ve svém přirozeném prostředí, což má příznivý dopad na jejich psychický stav, s jehož kvalitou úzce souvisí také progrese ve stavu fyzickém. Mezi odborné zdravotnické úkony patří převazy, aplikace injekcí a inzulinu, péče o stomie, odběry biologického materiálu, kontroly zaměřené například na oběhovou kompenzaci, ošetřovatelské rehabilitace, zajištění léčby bolesti a infuzní terapie.

 

 

Na základě výsledku Výběrového řízení Krajského úřadu Zlínského kraje na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb a následně uzavřené Smlouvy o poskytování a úhradě primárně mezi VZP 111 (dále rozšíření smlouvy již potvrdila ZPMV 211, RBP 213) a Charitou Zlín, dochází od června k rozšíření územní působnosti domácí péče Charity Zlín v okrese Zlín (uvedeno níže včetně stávajících):

 

Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Dobrkovice, Doubravy, Držková, Fryšták, Hostišová, Hrobice, Hřivínův Újezd, Hvozdná, Kaňovice, Karlovice, Kašava, Kelníky, Lhota, Lípa, Lukov, Lukoveček, Machová, Mysločovice, Otrokovice, Ostrata, Podkopná Lhota, Provodov, Racková, Sazovice, Slušovice, Šarovy, Tečovice, Trnava, Velký Ořechov, Veselá, Vizovice, Vlčková, Zádveřice – Raková, Zlín a Želechovice nad Dřevnicí.

 

 

Posláním Charitní ošetřovatelské služby Zlín je všímat si potřeb druhých, a to nejen těch na první pohled patrných, ale především těch nevyřčených, usazených na duši. K poslání zdravotních sester patří dokázat číst v očích a gestech potřebných a prostřednictvím odborných znalostí, zkušeností a empatie, umět pomoci nebo alespoň zdárně nacházet cesty k uzdravení či zmírnění utrpení. Toto vše je však třeba dělat s velkým porozuměním a úctou, jak říkala svatá Matka Tereza, patronka služby: „Než dělat všechno perfektně, tak je lepší dělat chyby z lásky.“ Cílem ošetřovatelské, domácí zdravotní a hospicové péče, je nabídnout odbornou zdravotní pomoc indikovanou ošetřujícím lékařem pacienta v jeho přirozeném, domácím prostředí, a to i v terminálním stadiu léčby.

 

Cestu Vám zkřížily zdravotní nesnáze, či zdravotní stav osoby Vám blízké vyžaduje odbornou péči i po hospitalizaci? Nebo se někdo ve Vašem okolí ocitl v terminálním stadiu léčby a vyžaduje péči domácí hospicovou? Obraťte se s důvěrou na Charitní ošetřovatelskou službu Zlín, která provádí v domácím prostředí pacienta úkony indikované lékařem: "Jsme tady pro Vás! Už jednatřicet let."


Vytvořeno: 8. 6. 2022
Poslední aktualizace: 8. 6. 2022 08:54
Autor: