Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Aktuality z obce > Žádost o přímou sociální pomoc z prostředků Tříkrálové sbírky

Žádost o přímou sociální pomoc z prostředků Tříkrálové sbírky



Charita Zlín informuje, že občanům naší obce je stále k dispozici možnost čerpání prostředků z výnosu Tříkrálové sbírky 2018 na tak zvanou přímou pomoc https://1url.cz/gMrmx

Právo požádat o PSP má

 • osoba, rodina, prostřednictvím obce, farnosti, …
 • organizace, spolek, farnost, obec
 • každá plnoletá osoba, jež je uživatelem služby Občanská poradna Charity Zlín a u níž byly vyčerpány ostatní dostupné možnosti podpory, či tyto jsou čerpány, ale nejsou dostačující
 1. jejíž příjem je na hranici existenčního a životního minima
 2. u které se neočekávaně vyskytla situace s výdajem silně zatěžujícím či převyšujícím rozpočet
 3. která je postižena katastrofou
 4. která se ocitla v krizové situaci
 5. které hrozí krizová situace, kterou není vlastními prostředky schopna odvrátit
 6. organizace, jejímž prostřednictvím bude provádět pomoc sociálně slabším, nemocným
 7. spolky, jejichž činnost je směrována na volnočasové aktivity dětí, mládeže, seniorů,…

Příjemcem pomoci nemůže být osoba, rodina nebo organizace, která v minulosti zneužila poskytnutou pomoc nebo nedodržela smlouvu o poskytnutí pomoci. Není možné, aby o PSP žádali jednotliví členové domácnosti opakovaně a řešili tak svou nepříznivou finanční situaci.

Formy poskytnutí pomoci, např.:

 • zajištění nákupu potravin, ošacení nebo drogistického zboží a jiných nezbytných věcí, např. pleny, kojenecké zboží, atp.
 • pomoc při zajištění výchovy a školní docházky dětí, např. stravné, nákup učebnic, školních pomůcek, atp.
 • pomoc s uhrazením nákladů za základní stavební úpravy domu či bytu u postižených osob, atp.
 • nákup zdravotnických pomůcek, léků, atp.
 • nákup souboru strojů a zařízení, zdravotnických potřeb a kompenzačních pomůcek atp.
 • příspěvek na nákup hmotného investičního majetku (automobily, lékařské přístroje, lékařský aparát, apod.) formou sdružených prostředků

Formulář žádosti ke stažení zde


Obec Hostišová